Nyhedsarkiv

05-04-2016

Generalforsamling 2016

Du indkaldes hermed til generalforsamling i GB-foreningen, se vedhæftet indkaldelse.

Du indkaldes hermed til generalforsamling i GB-foreningen, se vedhæftet indkaldelse.
 
Som du måske har set på hjemmesiden så, har der været lidt uro i den nuværende bestyrelse.
Der er nogle bestyrelsesmedlemmer der har valgt at trække, på grund af uoverensstemmelser om, hvordan foreningen skal drives.
Der er ingen tvivl om at det har været et stort stykke arbejde, at samle foreningen op, og få styr på alle medlemmerne igen. Alt er ikke kommet helt i mål i nu, men der arbejdes hårdt på det, og mon ikke det vil lykkes meget snart
 
På nuværende tidspunkt er der kun 4 tilbage i bestyrelsen, derfor har bestyrelsen valgt at fremrykke generalforsamlingen, til den 5. maj 2016 kl. 10.00 i Fredericia, adressen oplyses senere.
 
Vi er en flok på 4-5 personer, nogle fra den nuværende bestyrelse, samt nogle der har interesse i at foreningen skal arbejde videre. Vi arbejder på at sammensætte et oplæg til hvordan vi kommer videre.
Der vil komme noget ud omkring det inden generalforsamlingen.
 
Håber at rigtig mange af jer, vil komme til generalforsamlingen, så vi kan få en fornuftig debat, omkring hvor foreningen skal bevæge sig hen.
 
Der er ikke tilmeldingspligt, men for at vi kan være klar, til at modtage jer alle, vil vi gerne have en tilkendegivelse om i kommer på info@gb-foreningen.dk

E.v.t spørgsmål kan sendes til info@gb-foreningen.dk

Indkaldelsen kommer også på hjemmesiden
 
På vegne af den lille arbejdsgruppe, samt den nuværende bestyrelse
 
Jens Lassen
jl@gb-foreningen.dk

Link til dagsorden her

Kontaktoplysninger

 

Sociale links