Nyheder

09-12-2017

Nye i bestyrelsen og afsked med Lykke


Nye i bestyrelsen og afsked med Lykke!

Det er lykkes at få 2 nye ansigter i Gb-foreningens bestyrelse!

Majbrit Hansen, som er bosiddende i Odense, har i en årrække fungeret som Gb-Ambassadør og tager nu skridtet ind i Gb-foreningens bestyrelse.

Det samme er tilfældet med det andet nye ansigt:

Marianne Grave Lindvig, som er bosiddende i Christiansfeld ved Kolding, gør Majbrit følgeskab.

Der vil komme en præsentation af de nye bestyrelsesmedlemmer i det kommende nyhedsbrev!

Desværre må vi også tage afsked med Lykke Hvitved, som grundet helbredsmæssige årsager har brug for at hellige sig sit helbred for at komme helt på toppen igen.

Lykke har ydet en stor indsats for Gb-foreningen og hendes indsats vil blive savnet!

Vi takker Lykke for hendes indsats og håber på at hun hurtigt genfinder sine kræfter, og der vil altid være plads til hende i Gb-foreningen!

Bestyrelsen vil snarest foretage fornyet konstituering!

På bestyrelsens vegne

Jørgen Nørgaard
Formand

Pressemeddelelser

Her kan du downloade
Gb-foreningens 
pressemeddelelser:

05. november 2015
 Gb-foreningen og komplikationer

11. oktober 2015
 Nyhedsbrev fra Gb-foreningen

09. oktober 2015  
 Gb-foreningen får ny bestyrelse

 

Kontaktoplysninger

 

Sociale links