Nyheder

25-01-2018

Håndklædet kastes!


Meddelelse fra Gb-foreningen

Det er med beklagelse, at Gb-foreningens bestyrelse på sit seneste bestyrelsesmøde onsdag den 24. januar 2018 har valgt at kaste håndklædet i ringen…

Der vil blive indkaldt til ekstraordinære generalforsamlinger med henblik på at nedlægge Gb-foreningen og i henhold til Gb-foreningens vedtægter

§ 14.     Opløsning/ændring af formåls paragraf:

Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling. 2/3 af medlemmerne skal være repræsenteret og mindst 5/6 af de fremmødte medlemmer skal stemme for forslaget.

 

Såfremt der ikke er repræsenteret et tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes til en ny generalforsamling, der kan træffe beslutning med kvalificeret flertal uden hensyn til de fremmødtes antal.

I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue/overskud Julemærkehjemmene i Danmark.

Baggrunden for denne beslutning skyldes, at der ikke er tilstrækkeligt med medlemsgrundlag for at fortsætte Gb-foreningen, og der er pt. ikke kapital til Gb-foreningens drift kan fortsættes på forsvarlig vis i længere tid.

Gb-foreningen har pt. ca. 60 medlemmer, og det er ganske enkelt for få til at holde den kørende.

Gb-foreningen har oplevet en turbulent periode de seneste ca. 4 år, hvor der har været en række tekniske problemer med kontingentopkrævningen, aktiviteter mv. og det er ikke lykkes for den siddende bestyrelse, at få lokket tilstrækkeligt af de ca. 1.300 tidligere medlemmer af Gb-foreningen tilbage som aktive medlemmer.

Konsekvensen af dette vil naturligvis være, at både Gb-foreningen hjemmeside og Facebook-side vil lukke ned, og dette vil ske kort tid efter afholdelse af den sidste ekstraordinære generalforsamling.

Der vil snarest komme indkaldelser til de ekstraordinære generalforsamlinger til medlemmerne samt på Gb-foreningens hjemmeside.

Evt. spørgsmål bedes rettet til bestyrelsen og vil kunne sendes til info@gb-foreningen.dk eller direkte til formand Jørgen Nørgaard på jn@gb-foreningen.dk.

På bestyrelsens vegne

Jørgen Nørgaard
Formand

Pressemeddelelser

Her kan du downloade
Gb-foreningens 
pressemeddelelser:

05. november 2015
 Gb-foreningen og komplikationer

11. oktober 2015
 Nyhedsbrev fra Gb-foreningen

09. oktober 2015  
 Gb-foreningen får ny bestyrelse

 

Kontaktoplysninger

 

Sociale links