Nyheder

14-06-2017

Gb-foreningens fremtid – har den en?


Gb-foreningen blev etableret tilbage i maj 2006 og den har haft sine op og nedture.

I skrivende stund er medlemstallet det laveste siden foreningen startede, men det har helt naturlige årsager. Der har ikke været sendt kontingentopkrævninger ud i fuldt omfang i mere end 2 år!

Vi har nu via medlemsadministrationen fået udsendt mail til alle i Gb-foreningens kartotek med anmodning om, at de, som ønsker at fortsætte medlemskabet af Gb-foreningen og støtte det fortsatte arbejde overfører kontingent til Gb-foreningens konto. Dette har i skrivende stund en lille del gjort, men der er brug for en bred opbakning til bestyrelsen og ikke mindst til den bestyrelse, som skal vælges på den forestående ekstra ordinære generalforsamling!

Så ønsker du fortsat være en del af Gb-foreningen og støtte Gb-foreningens arbejde, fortsæt dit medlemskab ved at overføre kr. 100 til Gb-foreningens konto i Middelfart Sparekasse (0757-3226868444) – husk at anføre dit navn/medlemsnummer. Dit medlemsnummer finder du i den mail, som vi har sendt til dig i slutningen af maj.

Gb-foreningen har brug for dig og dit medlemskab, du kan gøre en forskel, og du kan være med til at danne grundlag for det fremtidige arbejde!

Vi er vidende om, at der har været begrænsede aktiviteter de seneste år, men vi tror stadig på, at der er et behov for Gb-foreningen. Både for at skabe kontakt medlemmer imellem, til at være sparringspartner for både operationssteder, til dialog med politikerne og der er sikkert mange flere områder, hvor der er brug for Gb-foreningen!

Vi håber, at du vil være med til at sikre Gb-foreningen!

Venlig hilsen
På Gb-foreningens vegne
Lonnie, Susanna, Lykke, Steen, Jørgen og Birthe

Pressemeddelelser

Her kan du downloade
Gb-foreningens 
pressemeddelelser:

05. november 2015
 Gb-foreningen og komplikationer

11. oktober 2015
 Nyhedsbrev fra Gb-foreningen

09. oktober 2015  
 Gb-foreningen får ny bestyrelse

 

Kontaktoplysninger

 

Sociale links