Nyheder

07-09-2017

Gb-foreningen anno september 2017

Skal du være med til at sætte det fremtidige hold til Gb-foreningen, så mød op den 23. september på den ekstraordinære generalforsamling i Århus!

Lørdag den 23. september 2017 kl. 14:00 afholder Gb-foreningen ekstraordinær generalforsamling.

På den ekstraordinære generalforsamling skal der forelægges regnskab for 2016 ligesom der skal vælges personer til bestyrelsen, som siden den ordinære generalforsamling i maj-måned har været decimeret!

Det er altafgørende for Gb-foreningens fremtid, at der findes personer, som er parate til at gøre en indsats for at videreføre Gb-foreningen og der skal ikke herske nogen tvivl om, at der vil være behov for et langt og sejt træk for at få reetableret Gb-foreningen. 

Det er den siddende gruppes klare overbevisning, at der er et behov for interesse og patientforening som Gb-foreningen, som kan være de fedmeopereredes talerør.

I skrivende stund er der 29 medlemmer af Gb-foreningen og det er de 29 personer, som kan vælges til Gb-foreningens ledelse og som afgør Gb-foreningens fremtid!

Der har på Gb-foreningens Facebook-side været efterlyst holdning til Gb-foreningens fremtid. Her har været enkelte røster fremme om at nedlægge Gb-foreningen, men langt den overvejende del at vist støtte til Gb-foreningen! Så det er den siddende gruppes opfattelse, at Gb-foreningen bør fortsætte, og denne gruppe af personer er også indstillet på at give en hånd med.

Skulle der ske det, at det ikke lykkes at få valgt en bestyrelse til at varetage det fremadrettede arbejde med Gb-foreningen, vil der blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på nedlæggelse af Gb-foreningen!

Så har du lyst til at give en hånd med i det fremtidige arbejde så mød op til den ekstraordinære generalforsamling eller send en mail til info@gb-foreningen.dk med dine kontaktdata, så vil der være en fra gruppen, som kontakter dig.

Venlig hilsen
Gb-foreningen

Birthe Dahlgaard Andersen
Fung. formand

Pressemeddelelser

Her kan du downloade
Gb-foreningens 
pressemeddelelser:

05. november 2015
 Gb-foreningen og komplikationer

11. oktober 2015
 Nyhedsbrev fra Gb-foreningen

09. oktober 2015  
 Gb-foreningen får ny bestyrelse