Komplikationer

Udfaldet bliver ikke altid som ønsket

Med et stigende antal af fedmeoperationer i årene omkring 2008-2012 har der også vist sig at der naturligt er komplikationer og at alle fedmeoperationer ikke er gået som alle havde ønsket sig.

En fedmeoperation er et stort og alvorligt indgreb, og især en Gastrisk Bypass har stor indflydelse på, hvad der efterfølgende sker i maven. 

Når man taler om komplikationer skelner man mellem komplikationer i forbindelse med operation, i tiden lige efter operationen og og såkaldte senkomplikationer.

I den nærmeste fremtid vil vi fremlægge information om disse, så hav tålmodighed lidt endnu.

Komplikationer er en af Gb-foreningens mærkesager!

Artikel-henvisning

Den 7/1 2016 blev der udgivet en spændende artikel i videnskab.dk omkring komplikationer.

Artiklen afdækker interessante forhold, men påpeger også, at der skal skelnes mellem komplikationer og komplikationer!

Læs den spændende og informative artikel her: Læs artikel i videnskab.dk

Gb-foreningens klare holdning til komplikationer

Gb-foreningen har en meget klar holdning til komplikationer i forlængelse af en fedmeoperation og hudreduktion i forlængelse af stort vægttab!

Ingen har fortjent at opleve komplikationer, men nogle må vi forvente, nogle vil der være nogen som oplever og så er der nogen få som de alvorlige komplikationer, som komplicerer deres liv og har så stor indvirkning, at det liv, som de har fået ikke er tilfredsstillende.

Gb-foreningens holdning til komplikationer er:

 • En fedmeoperation er en alvorlig og kompliceret operation, og især en Gastrisk Bypass og en Gastrisk Sleeve er store indgreb med risici for alvorlige komplikationer.

 • En operation med hudreduktion er også alvorligt indgreb, men risikoen for svære komplikationer er her mindre, men på ingen måde at betragte som minimale.

 • Enhver operation i maveregionen kan afstedkomme udfordringer af forskellig art og vil også være afhængig af den enkelte patients omstændigheder og almene helbredstilstand. Noget som naturligvis undersøges nøje forud og operationscenteret gør sit optimale for at sikre personen.

 • Inden en person bliver godkendt til en fedmeoperation bliver personen nøje informeret om hvad der venter op til, under og efter operationen. Herunder også de komplikationer, som der var kendte på det tidspunkt, hvor personen blev godkendt.

 • I Gb-foreningen skelner vi mellem følgende komplikationer:
      - Komplikationer i forbindelse med det operative indgreb, herunder lækage, blødning o.a.
      - Komplikationer, som må forventes, dvs. fedtmave, dumping, galdesten, kalkmangel og i
     værste fald osteoporose, mildere form for blodsukkerfald (hvis der ikke spises iht.
     kostplanen), forbigående vitaminmangel mv.
      - Komplikationer som kan komme i forbindelse med en maveoperation uanset om det er en
     fedmeoperation, canceroperation så som infektion, tarmslyng, forstoppelse, løs mave o.a.
      - Andre komplikationer, som støder til grundet ekstrem mangel på vitamin og
       mineraloptagelse, manglende optagelse af føde, tilstødende tarmsygdomme, mavesår og en
       række af de komplikationer som nævnes.

 • Det er Gb-foreningens erklærede mål, at der skal medvirkes til en afdækning af hvilke komplikationer, som er direkte affødt af en fedmeoperation og hvilke, som ikke nødvendigvis er direkte affødt af fedmeoperationen, men som kan være fremskyndet af denne.

 • Det er vigtigt for Gb-foreningen, at alle, som oplever komplikationer i forlængelse af sin operation, bliver bibragt og søger hjælp til at blive udredt og bliver tilbudt en ansvarlig og forsvarlig behandling for at nedbringe generne af komplikationerne.

 • Alle, der har fået en fedmeoperation har forud forsøgt sig med alskens slankekure og andet for på traditionel vis at tabe de overflødige kilo, men når overvægten bliver så massiv, som den er, når en person godkendes til en fedmeoperation er dette sidste udvej!

 • Det er Gb-foreningens opfattelse, at for en meget stor del af de personer, som får en fedmeoperation er det et spørgsmål om tid før der vil komme så alvorlige komplikationer som følge af overvægten, at den vil være livstruende!

Kontaktoplysninger

 

Sociale links